shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

IKONA DHE MINIATURA MESJETARE NË SHQIPËRI
ICÔNES ET MINIATURES DU MOYEN ÂGE EN ALBANIE

Theofan Popa, (1974)
© Shtëpia botuese «8 Nëntori»

IKONA DHE MINIATURA MESJETARE NË SHQIPËRI në pdf (0.2 MB)
ICÔNES ET MINIATURES DU MOYEN ÂGE EN ALBANIE në pdf (0.2 MB)

IKONA DHE MINIATURA MESJETARE NË SHQIPËRI në html
ICÔNES ET MINIATURES DU MOYEN ÂGE EN ALBANIE në html